อัพเดตสิทธิ บัตรคนจน เดือนมกราคม 2567 ได้วงเงินอะไรบ้าง 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่เรียกกันว่า “บัตรคนจน” เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลไทย ภายใต้โครงการประชารัฐสวัสดิการ เริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เพื่อช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพได้มากขึ้น ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับเดือนมกราคม 2567 จะมีวงเงินอะไรเท่าไหร่บ้าง ไปดูกันเลย

บัตรคนจนเดือนมกราคม 2567 ได้สิทธิอะไร วงเงินเท่าไหร่บ้าง

กระทรวงการคลัง แจ้งว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ในเดือนมกราคม 2567 ดังนี้

  • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน
  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน
  • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน
อัพเดตสิทธิ บัตรคนจน เดือนมกราคม 2567 ได้วงเงินอะไรบ้าง 

สำหรับกลุ่มยื่นอุทธรณ์ ซึ่งกระทรวงการคลังได้เปิดให้คนผ่านอุทธรณ์ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดยในรอบเดือนมกราคม 2567 จะมีเงินเข้าย้อนหลัง 9 เดือน (ทบสิทธิเฉพาะวงเงินค่าซื้อสินค้าฯ) สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2566 โดยจะได้รับเงินเข้าบัตรประชาชนแบบ Smart Card ย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน – ธันวาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,700 บาท เมื่อรวมกับงวดเดือนมกราคม 2567 อีก 300 บาท จะได้รับวงเงินซื้อสินค้ารวม 3,000 บาท

เปิดวงเงินบัตรคนจนเดือนมกราคม 2567 เงื่อนไขการใช้เงิน

ทั้งนี้ วงเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ดังกล่าวของบัตรคนจน 2567 สามารถใช้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

  • วงเงินซื้อสินค้า สามารถใช้ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค หนังสือเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์การศึกษา และสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ไม่สามารถถอนเป็นเงินสด และไม่สามารถสะสมเงินเพื่อใช้ในเดือนถัดไปได้
  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม สามารถใช้ซื้อก๊าซหุงต้ม LPG ขนาด 15 กิโลกรัม ที่ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มที่เข้าร่วมโครงการ วงเงินส่วนลด 300 บาทต่อ 3 เดือน
  • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ สามารถใช้โดยสารรถโดยสารประจำทาง ขสมก. รถไฟฟ้า MRT/BTS/ARL และรถไฟ วงเงินส่วนลด 750 บาทต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าไฟฟ้า ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ที่แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1572 สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรดังกล่าวสามารถตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com หรือผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หากผู้สมัครผ่านเกณฑ์การพิจารณา กระทรวงการคลังจะจัดส่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทำการ