มาดามแป้ง เตรียมนำเงิน 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ พัฒนาลีกรากหญ้า

มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เปิดเผยหลังพิธีลงนาม MOU ภายใต้โครงการ  1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจพลัส ที่ทางสมาคมได้จากบริษัทฯ ที่สนับสนุน ประกอบไปด้วย  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 25 ล้านบาท , บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 20 ล้านบาท , บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 1.5 ล้านบาท และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 3.5 ล้านบาท ซึ่งทางสมาคม ไปพัฒนาฟุตบอลลีกรากหญ้า เพื่อส่งผลดีต่อทีมเล็กๆ และเป็นการหาช้างเผื่อกขึ้นมาเสริม

นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะนำเงินภายใต้โครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ พลัส ไปพัฒนาฟุตบอลลีกรากหญ้า เป็นลำดับแรก

มาดามแป้ง เตรียมนำเงิน 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ พัฒนาลีกรากหญ้า

“ภายใต้โครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ เงินที่จะได้จากโครงการนี้ อย่างแรกคือการนำไปพัฒนาฟุตบอลลีกรากหญ้า อย่างเช่น ฟุตบอลไทยลีก 3  หรือแม้กระทั่งฟุตบอลยูธลีก โดยไทยลีก 3 มีทั้งหมด 72 ทีม 6 โซน ทั่วประเทศ”

“นอกจากนี้ยังไม่ได้มองถึงมิติของชัยชนะ แต่มองถึงการเป็นเลิศ มองถึงกระแสนิยม เป็นการต่อยอดมิติทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และ สังคม ทำให้เยาวชนออกจากอบายมุข รวมถึงจะส่งผลดีเพราะทีมเล็กๆ ที่สามารถหาช้างเผือก ขึ้นมาเล่นในทีม แล้วส่งต่อผลผลิตสู่ทีมชาติไทยด้วย” มาดามแป้ง เผย