กสทช.เตรียมจัดการซิมผี และประชาชนตรวจสอบชื่อผูก Mobile Banking

กสทช.เริ่มมาตรการจัดการปัญหาซิมผีด้วยการแนะนำให้ประชาชนผู้ที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือทำการตรวจสอบชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนซิมการ์ดและชื่อที่ใช้ในการลงระบบ Mobile Banking ว่าเป็นชื่อที่ตรงกันหรือไม่ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้ด้วยการกด *179* เลขบัตรประชาชน 13 หลัก# โทรออก จากนั้นจะได้รับข้อความยืนยันจากผู้ให้บริการว่าชื่อของเราตรงแล้วหรือไม่ สามารถเริ่มตรวจสอบด้วยตัวเองได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป 

กสทช.เอาจริง เตรียมล่าซิมผี แนะนำประชาชนตรวจสอบชื่อที่ใช้ผูกกับ Mobile Banking

กสทช.เตรียมจัดการซิมผี และประชาชนตรวจสอบชื่อผูก Mobile Banking

กสทช. แนะนำให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ ตรวจสอบชื่อที่ลงทะเบียนซิมการ์ดกับระบบโมบายแบงก์กิ้ง ว่าตรงกับชื่อผู้ถือบัตรประชาชนหรือไม่ โดยสามารถกด *179* เลขบัตรประชาชน 13 หลัก# โทรออก เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

  • กรณีชื่อตรงกัน: จะได้รับข้อความแจ้งว่า “เลขบัตรประชาชน ตรงกับเลขเบอร์มือถือ”
  • กรณีชื่อไม่ตรงกัน: จะได้รับข้อความแจ้งว่า “ชื่อไม่ตรงกับซิมการ์ด กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเพื่อลงทะเบียนซิม”

มาตรการนี้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ที่ต้องการแก้ไขปัญหาการใช้บัญชีม้าในการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ โดยกำหนดให้ชื่อที่ลงทะเบียนซิมการ์ดต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารที่ผูกกับระบบ Mobile Banking

หากตรวจสอบพบว่าชื่อไม่ตรงกัน ผู้ใช้จะไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking ได้ และจะต้องดำเนินการลงทะเบียนซิมการ์ดใหม่ให้ถูกต้อง กสทช. คาดว่ามีบัญชีม้าในระบบมากกว่า 1 ล้านบัญชี และคาดหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยลดการทุจริตและฉ้อโกงในระบบการเงินออนไลน์ได้ สำหรับใครที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้งาน 

การจัดการปัญหาซิมผีของกสทช. การแก้ปัญหา หรือการผลักภาระให้ประชาชน 

กสทช.ออกมาตรการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาซิมผี โดยให้ผู้ใช้มือถือตรวจสอบชื่อที่ลงทะเบียนซิมการ์ดกับระบบ Mobile Banking ว่าตรงกันหรือไม่ ผ่านช่องทาง *179* เลขบัตรประชาชน# โทรออก เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่าเป็นการผลักภาระให้ประชาชน ประเด็นหลักๆ ที่ถูกร่นท้วงมีดังนี้

ความยุ่งยากในการตรวจสอบ: ประชาชนต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการโทร 179

  1. ช่องโหว่ของระบบ: ระบบอาจไม่สามารถตรวจจับซิมบางประเภทได้
  2. ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ: ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือควรมีบทบาทที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาซิมผิดกฎหมาย
  3. มาตรการที่ไม่ยั่งยืน: การตรวจสอบชื่อเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งมิจฉาชีพ

แม้จะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ แต่กสทช.ยืนยันว่ามาตรการนี้จำเป็น เพื่อป้องกันการใช้ซิมผิดกฎหมายในการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ กสทช.ยังมีแผนที่จะดำเนินการเพิ่มเติม เช่น การพัฒนาระบบตรวจสอบซิมผิดกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่ามาตรการเหล่านี้จะเพียงพอ ประชาชนควรติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาซิมผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิด และเรียกร้องให้กสทช.และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือมีบทบาทที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหานี้